Podunajský región je ohraničený mestami Komárno, Nové Zámky a Štúrovo. Z južnej strany susedí s Maďarskom, kde hranicu tvorí rieka Dunaj. Celý región leží v Podunajskej nížine. Juh regiónu ležiaci na Podunajskej rovine je rovinatý s veľmi úrodnou pôdou.

Pozdĺž rieky Dunaj na Čenkovskej nive je niekoľko chránených oblastí, z ktorých najvýznamnejšia je Čenkov, chránené vtáčie územie európskeho významu. Severná časť regiónu leží na Podunajskej pahorkatine v oblastiach Chrbát, Búčske terasy, Hurbanovské terasy, Strekovské terasy a čiastočne v Belianskych kopcoch. V tejto oblasti sa výborne darí pestovaniu viniča hroznorodého.

Naši vinári